Vaak willen ouders ook nadat hun kinderen de school hebben verlaten betrokken blijven bij de schoolwerking. Die mensen kunnen terecht in de vriendenkring. De vriendenkring staat o.a. in voor de organisatie van:

  • WOK-middag
  • Quizavond
  • Schoolfuif
  • ...

 

De opbrengst van alle organisaties wordt integraal geïnvesteerd in kindvriendelijke activiteiten zoals:

  • Belangrijke bijdrage bij sport-, boerderij-, en sneeuwklassen
  • Tussenkomst bij educatieve uitstappen, ingang musea …
  • Tussenkomst bij schoolreizen
  • Mooi sinterklaas-, paas-, en vakantiegeschenk

Sociale media

Mail   instagram   Facebook

Gimme

Gimme

Inloggen