In onze schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten, en van de lokale gemeenschap. Zij adviseren, overleggen met het schoolbestuur over het schoolbeleid. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a. het studieaanbod, het nascholingsbeleid, het schoolreglement, eventuele infrastructuurwerken, lestijdenpakket; ...

Sociale media

Mail   instagram   Facebook

Gimme

Gimme

Inloggen