Oudercomité

Het oudercomité bestaat uit een groep geëngageerde ouders die bereid zijn mee te bouwen aan onze kindgerichte school met als voornaamste doelen:

  • Het bevorderen van de relatie ouders-leerkrachten-leerlingen.
  • De zorgen en de bekommernissen van de ouders rond de werking van de school bespreekbaar maken en zoeken naar oplossingen.
  • Niet alleen meedenken maar ook meehelpen om de werking en de leefomgeving van de school, in de ruimste zin van het woord, te optimaliseren.
  • De school hulp bieden bij de organisatie van haar talrijke activiteiten.
  • Organiseren van infoavonden rond thema’s die elke ouder nauw aan het hart liggen.
  • Daarnaast zijn er op onze school ook een aantal werkgroepen actief, die meer specifieke actiepunten uitwerken: jeugdatelier, kleuterraad, milieu & gezondheid, verfraaiing, verkeer, sportraad

 oc

Sociale media

Mail   instagram   Facebook

Gimme

Gimme

Inloggen