Zorg

Onze visie

Met het zorgbeleid van onze school willen we alle leerlingen zoveel mogelijk kansen bieden om zich te ontwikkelen tot sociaal-emotioneel evenwichtige kinderen die beschikken over voldoende inhoudelijke bagage zodat ieder op zijn niveau, zonder grote problemen kan verder studeren in het middelbaar onderwijs.
Om ons zorgbeleid goed te kunnen coördineren kiezen we ervoor om alle initiatieven te bundelen onder de noemer zorg. We tekenen voor onze kinderen een traject uit dat iedereen de kans biedt om het op zijn manier te doorlopen. Hierbij wordt elk kind in de eerste plaats begeleid door de klastitularis, maar eventueel ook door een zorgleerkracht, de zorgcoördinator, externen (CLB, logo ….)
In eerste instantie willen wij zo preventief mogelijk werken. Eventuele problemen proberen we dan ook in de mate van het mogelijke klasintern op te lossen door o.a. leerstof op niveau van elk kind aan te bieden. Pas als de moeilijkheden dermate groot worden dat dit niet meer mogelijk is opteren we ervoor om het kind uit de klasgroep te nemen en individueel te begeleiden. De klastitularis blijft steeds de belangrijkste persoon in de begeleiding van het kind.

De draaischijf van onze zorgwerking: Zorgcoördinator Gonda De Brakeleer

Zorg1

 

Zorg2Juf Gonda De Brakeleer is elke maandagvoormiddag, dinsdag, woensdag en donderdag op school. Heb je een vraag voor haar? Aarzel niet om haar te contacteren. Het is handig als u vooraf een afspraak maakt. Een telefoontje of mailtje volstaat (Zie 'contact'). 

 

ICT 

Sinds het schooljaar 2007-2008 moet elke lagere school de eindtermen ICT nastreven. De Sportbasisschool timmert echter al vele jaren aan de ICT-weg en daar plukken onze leerlingen de vruchten van.

Infrastructuur

  • In elke klas minstens 1 vaste computer.
  • In bijna elke klas worden deze aangevuld met één of meerdere laptops.
  • 13 Digitale schoolborden met beamer of touchscreen; voor elke lagere klas één.
  • Een mobiele computerklas (windows 10)
  • 15 IPads die ontleend kunnen worden.
  • Nog enkele andere tablets waar kleuters hun eerste ervaringen mee kunnen opdoen.

Visie

  • Wij hebben geenzins de bedoeling om ICT-experten van onze leerlingen te maken.
  • De computer wordt geïntegreerd gebruikt in de dagdagelijke lessen/activiteiten. Er staan geen afzonderlijke 'computerlessen' in onze lessenroosters. ICT wordt eigenlijk gebruikt om de dagdagelijke leerstof op een andere manier aan te leren.
  • In alle klassen wordt de computer ingeschakeld via het hoekenwerk.

Veiligheid

Wij leren onze leerlingen bewust omgaan met de gevaren van het internet, daarom nodigen wij o.a. ieder schooljaar de mensen van 'Action innocence' uit in de vijfde klas.

De draaischijven van onze ICT-werking: ICT-coördinatoren Tom Demeyer en Thierry Defrance

 ICT1ICT2

Een vraagje voor de ICT-co's? Stuur gerust een mailtje! (zie 'contact')

Sociale media

Mail   instagram   Facebook

Gimme

Gimme

Inloggen