Het oudercomité is een groep geëngageerde ouders die bereid zijn mee te bouwen aan onze kindgerichte school.
Hiertoe komen wij een vijftal keer per jaar samen met de directie en een afvaardiging van de leerkrachten.

Doelstellingen:
  • Op de hoogte blijven en samen met de leraren en directie mee nadenken over het reilen en zeilen van de school.
  • Meehelpen aan organisatie en uitwerking van praktische zaken via de werkgroepen, dit naast en in samenspraak met de vriendenkring die heel wat werk op zich nemen.
  • Vertolken van de ideeën, opmerkingen, vragen, bezorgdheden e.d. van alle ouders.
Visie van de school (over de rol van het oudercomité):
  • Zowel op pedagogisch en organisatorisch vlak meedenken over het reilen en zeilen van de school.
  • Schakel zijn tussen de school en de ouders, dus ook spreekbuis zijn voor ouders die niet in het oudercomité zitten zodat vragen en bedenkingen op een constructieve manier zichtbaar gemaakt kunnen worden en niet als geruchten blijven circuleren.
Socio-culturele verenigingen in Destelbergen

Het oudercomité is door de gemeente Destelbergen erkend als socio-culturele vereniging.

Zoeken

Gimme

Gimme

Inloggen